Aliran sungai yang ada di Desa Bermi kerap dijadikan tempat mandi noni-noni Belanda. Di desa ini juga ada danau taman hidup yang penuh misteri.